Compliance program

Dne 20.6.2023 přijala společnost BAU Plus a.s., se sídlem Praha 1, ul. Revoluční 767/25,  IČ:  021 25 633,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeným MS v Praze, v oddíle B, vložka 3776  (dále jen „Společnost“) v rámci výkonu valné hromady záměr o zavedení Compliance programu ve Společnosti a přijetí Etického kodexu společnosti, kde se má Společnost jasně vymezit proti jakémukoli protiprávnímu jednání, které nebude v žádné formě tolerováno. Společnost a všechny její entity naopak hodlají přispět ke kultivaci obchodních vztahů, k ochraně volné soutěže a svobodného, rovného a férového trhu.

 Jako moderní Společnost si plně uvědomujeme svou odpovědnost vůči státu, svým obchodním partnerům i svým zaměstnancům, ale i odpovědnost za jednání svých zaměstnanců a dalších osob jednajících jménem či v zájmu Společnosti.

Výrazem tohoto uvědomění je právě poctivé a veřejně deklarované úsilí vybudovat vyspělou firemní kulturu, v níž nebude místo pro jakékoliv protiprávní či neetické jednání, a proto byl ve Společnosti přijat Compliance program. 

Přijatý Compliance program je závazný pro všechny entity Společnosti, ale i další obchodní nebo spolupracující osoby či partnery nebo třetí strany, ale i fyzické osoby. Všechny dotčené osoby a subjekty mohou taktéž prostřednictvím nastaveného programu oznamovat nežádoucí, neetické či dokonce protiprávní jednání pověřenému Compliance managerovi, který všechny podněty řádně prověří, a to plně v souladu se zákonnými normami a nastaveným Compliance programem.

 

předseda představenstva:                                      místopředseda představenstva:                    

JUDr. David Ekstein MBA                                      Tomáš Kuchárik    

 

Přejít na formulář Oznámení protiprávního jednání

 

Soubory ke stažení

 

Kontakt

BAU plus, a.s.
Revoluční 767/25
110 00 Praha - Staré Město
+ 420 604 446 614