Investiční akce

Zajistíme uskutečnění investičních akcí pro naše zákazníky, a to od drobných až po rozsáhlé. Realizaci stavby budeme koordinovat se všemi účastníky výstavby, budeme dohlížet na účelné hospodaření s vyčleněnými prostředky investičních akcí, budeme provádět, koordinovat a zajišťovat autorský dozor a technický dozor investora. Zajistíme pravidelnou kontrolu postupu, technologií a kvality prováděných prací, kontrolu dodržování termínů dodávek stavebních prací a stavebních připraveností, provádět, zodpovídat a spolupracovat při předání a převzetí stavby, zajišťovat podklady a koordinovat průběh kolaudačního řízení ve spolupráci se stavebním úřadem a řadu a další související činnosti.

Kontakt

BAU plus, a.s.
Revoluční 767/25
110 00 Praha - Staré Město
+ 420 604 446 614